Cox EZ-SHW Series Reels
Cox EZ-SHW Series Reels
Cox EZ-SHW Series Reels

Coxreels EZ-SHW Series spring driven welding hose reel

OXYGEN-ACETYLENE WELDING HOSE REELS

EZ-P-WL-125, EZ-P-W-125, EZ-SHW-150, EZ-SHWL-N-150, EZ-SHW-175, EZ-SHWL-N-175, EZ-SHW-1100, EZ-SHWL-N-1100

DUAL FUEL GAS HOSE REELS

EZ-P-WT-125, EZ-P-WTL-125, EZ-SHWT-150, EZ-SHWTL-N-150, EZ-SHWT-175, EZ-SHWTL-N-175, EZ-SHWT-1100, EZ-SHWTL-N-1100